Chuyển tên miền về Tùng Phương

Bảng giá tên miền Quốc tế
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămChuyển về
.comMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.netMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.orgMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.infoMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.usMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.bizMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.ccMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.asiaMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.euMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.meMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.telMiễn phí340.000 đ340.000 đ
.wsMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.nameMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.tvMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.mobiMiễn phí460.000 đ460.000 đ
.bzMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.mnMiễn phí910.000 đ910.000 đ
.inMiễn phí340.000 đ340.000 đ
.co.ukMiễn phí205.000 đ205.000 đ
.coMiễn phí610.000 đ610.000 đ
.caMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.esMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.deMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.xxxMiễn phí2.400.000 đ2.400.000 đ
.com.ruMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.proMiễn phí360.000 đ360.000 đ
.sxMiễn phí1.409.000 đ
.pwMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.nlMiễn phí250.000 đ250.000 đ
.in.netMiễn phí1.270.000 đ
.laMiễn phí860.000 đ689.000 đ
.solarMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.houseMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.floristMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.coffeeMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.marketingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.farmMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.coolMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.watchMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.bargainsMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.boutiqueMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cheapMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.zoneMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.worksMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.domainsMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cabMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.computerMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.academyMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.buildersMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.trainingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.glassMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.campMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.repairMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.codesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.viajesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.holidayMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.expertMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.limoMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.internationalMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.companyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.systemsMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.managementMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.centerMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.emailMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.solutionsMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.supportMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.agencyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.educationMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.instituteMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.singlesMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.bikeMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.plumbingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.guruMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.clothingMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.cameraMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.estateMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.enterprisesMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.constructionMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.contractorsMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.kitchenMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.landMiễn phí739.000 đ592.000 đ
.venturesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.holdingsMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.diamondsMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.voyageMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.careersMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.recipesMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.clubMiễn phí4.305.000 đ3.444.000 đ
.buzzMiễn phí2.726.000 đ2.181.000 đ
.equipmentMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.galleryMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.graphicsMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.lightingMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.photographyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.tipsMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.todayMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.technologyMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.directoryMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.photosMiễn phí485.000 đ388.000 đ
.ninjaMiễn phí958.000 đ767.000 đ
.danceMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.democratMiễn phí1.568.000 đ1.255.000 đ
.futbolMiễn phí633.000 đ507.000 đ
.immobilienMiễn phí1.469.000 đ1.176.000 đ
.reviewsMiễn phí1.169.000 đ936.000 đ
.shoesMiễn phí739.000 đ592.000 đ
Bảng giá tên miền Việt Nam
Tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămChuyển về
.vn350.000 đ480.000 đMiễn phí
.com.vn350.000 đ350.000 đMiễn phí
.net.vn350.000 đ350.000 đMiễn phí
.org.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.info.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.gov.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.edu.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.biz.vn350.000 đ350.000 đMiễn phí
.name.vn30.000 đ30.000 đMiễn phí
.pro.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.health.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
.ac.vn200.000 đ200.000 đMiễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,…)200.000 đ200.000 đMiễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *