Tên miền hết hạn bao lâu có thể đăng ký lại?

Để xác định được một Tên miền (Domain) đẹp, dễ nhớ quả thật là khó cho mỗi Chúng ta, vì hầu hết các tên miền domain hot, tên miền domain đẹp, dễ nhớ hầu như đã bị đăng ký…

Nhưng để biết tên miền domain đã bị đăng ký đó thời gian bao lâu hết hạn, và đặc điểm của từng trạng thái tên miền, khi nào chúng ta mới được đăng ký được chúng…

Việt số Net sẽ giúp Bạn phát hiện ra, để Bạn có thể lường trước được những tên miền domain nào mà Bạn chú ý đến sắp hết hạn, và cũng như thông tin về thời gian tồn tại của chúng:

+ Vòng đời Tên miền ( Domain ) Việt nam

– Tên miền ( Domain ) Việt nam Khi đã bị đăng ký, Giả dụ Tên miền ( Domain ) đó được đăng ký thời gian là 1 năm, thì đến năm sau, ngay sau ngày hết hạn đó, nếu Chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì tên miền đó sẽ bị tạm khóa DNS, lúc này tên miền sẽ tự động được trỏ về trang mặc định của Vnnic  và thời hạn của Tên miền ( Domain ) đó sẽ được cho thêm là 20 ngày nữa, sau 20 ngày này nếu chủ thể vẫn không gia hạn, thì nó sẽ rớt ra trạng thái tự do, khi đó Bạn hoặc Người khác có thể đăng ký Tên miền ( Domain ) đó.

Tên miền Việt Nam

VD: Tên miền của Bạn là : tungphuong.vn có thời hạn đăng ký là 1 năm, ngày hết hạn là 16/7/2014 hết hạn, thì đến năm sau tới ngày 16/7/2014 chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì thời gian này Tên miền ( Domain ) sẽ tạm khóa, ngưng sử dụng, và cho phép thêm 20 ngày nữa, nếu chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì nó sẽ rớt ra, người khác có quyền đăng ký được

Khi đăng ký Tên miền Việt nam  bắt buộc năm đầu Bạn phải chịu 2 khoản phí, đó là phí setup và phí duy trì hằng năm, sang năm thứ 2 trở đi, Bạn chỉ cần đóng phí duy trì.

Bạn có thể thanh toán tiền cho 1 lần đăng ký hay gia han Tên miền ( Domain ) Việt nam với thời hạn tối đa cho phép là 50 năm.

+ Vòng đời Tên miền ( Domain ) Quốc tế

– Tên miền ( Domain ) Quốc tế được tổ chức ICANN thể hiện qua hình ảnh phía dưới

Tên miền Quốc Tế
Tên miền Quốc Tế

Kể từ lúc Tên miền ( Domain ) chưa được ai đăng ký, đến khi được đăng ký, như sơ đồ trên ta hiểu như  sau:

Available

Lúc này tên miền chưa ai đăng ký, và bất kỳ người nào trong chúng ta đều có quyền đăng ký.

Registered

Giai đoạn này, tên miền đã được đăng ký, và lúc này ngoài chủ thể đã đăng ký ra thì không ai được đăng ký nữa

Expired

Là thời điểm tên miền hết hạn

Auto-Renew

Thời điểm này tên miền đã hết hạn, và nếu Bạn còn sử dụng tên miền này thì Bạn nên gia hạn lại, tránh để tên miển mất, trạng thái cho phép bạn gia hạn. Thời gian cho phép gia hạn là trong khoảng từ 0-45 ngày, kể từ ngày hết hạn.

Khi tên miền hết hạn, tạm thời sẽ bị khóa DNS và chạy về trang web mặc định được tổ chức này qui định.

Redemption

Giai đoạn này tên miền đã bị khóa, và khi đó Bạn sẽ không gia hạn lại được nữa.  thời hạn khóa tên miền này là 30 ngày.

Và nếu thực sự tên miền đó rất rất quan trọng với Bạn, và 1 lý do nào đó Bạn quên không gia hạn, nay Bạn muốn chuộc lại tên miền này, thì Bạn phải trả 1 phí cao.

  • Phí Chuộc tên miền = Phí Chuộc + Phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
  • Phí chuộc: là phí mà Bạn chi trả cho Nhà đăng ký để chuộc tên miền này.

Tùy theo qui định phí chuộc của từng nhà đăng ký, có thể là:  120USD, 140USD, 175USD …..

Pending Delete

Giai đoạn này Tên miền đã bị mất hoàn toàn, không còn cách cứu chữa, hay chuộc được

Và thời gian khoảng 5 ngày, tên miền đó sẽ rớt ra trạng thái tự do.

Released (Available)

Giai đoạn này tên miền đã rớt ra và Bạn hoặc người khác đều có quyền đăng ký.

Với Tên miền (Domain) Quốc tế Bạn có thể đăng ký hay gia hạn thanh toán tiền 1 lần tối đa là 10 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *